Zárónyilatkozat

 

A Kárpát-medencei Kisebbségi Magyar Közművelődési Civil Szervezetek Fóruma

XII. Budakalászi Találkozójának

Zárónyilatkozata

 

A Budakalászon 2013. június 21-23. között megtartott XII. konferencián 7 ország – Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Magyarország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Ukrajna – 45 civil szervezetének 42 képviselője volt jelen és vitatta meg az általa képviselt szervezetek eredményeit, gondjait, együttműködésének kérdéseit. A megbeszélések főbb gondolatait az alábbi záróközleményben fogalmazzák meg:

1. Örömmel állapítják meg, hogy a résztvevők jelentős hányada immár honosított magyar állampolgárként is beszélhet az anyaország határain kívül eső magyar közösségéről.

2. A budakalászi találkozóknak és azok szellemiségének köszönhetően is a résztvevő szervezetek többsége immár kiterjedt kapcsolatokkal rendelkezik hazájában és a határokon túl, amelyek jótékonyan hatnak tevékenységeikre. E folyamatnak folytatódnia kell, szem előtt tartva az ilyen kapcsolatokkal még nem rendelkező szervezeteket is!

3. A civil szervezetek eredményes működése és céljaik elérése érdekében nemcsak az egymás közötti kapcsolatok megerősítésére kell törekedni, hanem a helyi hatóságokkal, a politikummal, szórványhelyzetben a többségiek civil szervezeteivel való együttműködésre is - ami azonban nem jelentheti az ezeknek való behódolást, az alárendeltséget. Ezekben a kapcsolatokban mindig a civil értékeket kell szem előtt tartani!

4. Szükség van az állandó megújulásra mind a kapcsolatteremtés, mind a rendezvények elgondolása, kivitelezése tekintetében. 

5. A kapcsolatépítés egyik lehetősége a közös pályázás. Hiányosságai ellenére kétségtelen, hogy a közös programok, projektek létrehozása ez több szempontból előnyös.

6. A magyar közösségeknek, elsősorban a szórványban, égető gondja az oktatás és ennek finanszírozása. Létszám alatti, azaz minimális tanulószámmal működő iskolák sokaságát veszélyezteti a megszűnés, s az iskola felszámolódása az egész közösségre súlyos következményekkel jár. Az iskolák megmentésére anyagi támogatásra van szükség: tanítói fizetés, utaztatási költségek, bentlakások létesítése és azok működtetése. Gondot okoz, hogy a „Szülőföldön magyarul” pályázat nyújtotta pénzek nagyon nagy késéssel kerülnek kiosztásra. Ennek kapcsán fogalmazódott meg a budakalászi találkozók történetében nem először: ha van gyerek, van jövő.

7. A résztvevők nagyon hasznosnak ítélték a közös Kárpát-medencei, oktatással kapcsolatos rendezvényeket, tantárgyi vetélkedőket, mert ezek lehetővé teszik az ismerkedést, az együvé tartozás érzésének ápolását.

8. A jelenlévők aggodalmukat fejezték ki a romániai régiósítási tervekkel kapcsolatban, mert az a ma tömbben élő magyarság elkerülhetetlen szórványosodásával fenyeget.

9. A határon túli civil szervezetek továbbra is igénylik az anyaországi támogatásokat, és azt, hogy mindenhová közvetlenül is pályázhassanak.

10. Szükségesnek tartjuk, hogy elismerjék a határon túl szervezett pedagógus- és orvos- továbbképzők kreditpontjait más országokhoz hasonlóan, Magyarországon is.

11. Kérjük a mindenkori magyar kormányt, hogy támogassa a külhoni magyarok kulturális autonómia törekvéseit.

12. A XII. Budakalászi Találkozó résztvevői kegyelettel emlékeztek Parlagi Endre, egykori budakalászi polgármesterre, aki sokat tett ezekért a fórumokért, és, aki példaképe a Kárpát-medencei magyarságért való kiállásnak.

13. A résztvevők örömmel nyugtázták, hogy folytatódott a Budakalászi Találkozók sora és reményüket fejezik ki, hogy a budakalászi folyamat a nehézségek dacára „élni” fog az elkövetkezendőkben is.