FELHÍVÁS

2017.11.23 17:21


 

 

bga_fejlec.jpg

Tisztelt Pályázó!

Tisztelettel értesítjük, hogy a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. meghirdette a 2018. évi „A magyar kultúráért és oktatásért”, „Testvér-települési programok és együttműködések”, „Ifjúsági közösségek tevékenységének támogatása”, „Diaszpóra szervezetek támogatása”, „A diaszpórában található, magyar nyelvű oktatást végző szervezetek támogatása” elnevezésű nyílt pályázati felhívásokat. 

A pályázatok célja a külhoni magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, a magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az oktatás és a kultúra támogatása által. 

A Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár irányításával működő Nemzetpolitikai Államtitkárság által meghatározott irányelveken alapuló felhívások a magyarság összetartozása jegyében értékteremtő, konkrét szellemi és/vagy tárgyi eredményt felmutatni tudó programok megvalósítására kívánnak ösztönözni, e célokat tükröző igényes, minőségi pályázatok támogatásával. 

A következő pályázati lehetőségek nyíltak meg 2017. november 15-én:

„A magyar kultúráért és oktatásért” című felhívásunk tárgyában: 
I. A magyar közösség céljait szolgáló kulturális és oktatási programok és ahhoz kapcsolódó tevékenységek támogatása 
II. A magyar közösség céljait szolgáló írott és elektronikus média, könyvkiadás támogatása 
III. Civil szervezetek, egyházak, belső egyházi jogi személyek, intézmények működése, valamint a magyar közösség céljait szolgáló fejlesztések és ingatlan-beruházások támogatása.

A „Testvér-települési programok és együttműködések” című pályázati felhívásunkra: 
Magyarország és a Kárpát-medence magyarok lakta települései közötti magyar-magyar kapcsolatok ápolását és fejlesztését célzó testvér-települési programok és együttműködések támogatására lehet pályázatot benyújtani.

A „Ifjúsági közösségek tevékenységének támogatása” című pályázati felhívásunkra: 
A 15-29 éves korú ifjúsági korosztály közösségteremtő programjainak, közösségépítést elősegítő tevékenységének támogatása lehet pályázatot benyújtani. 

„A diaszpórában élő magyarság szervezeteinek támogatása” című pályázati felhívásunkra:
Magyarország határain kívül, a világon szétszórtságban élő magyar közösségek boldogulásának, valamint az anyaországgal való sokoldalú kapcsolatok ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, a magyar nemzeti azonosságtudat megerősítése, az anyanyelv elsajátítása és ápolása, valamint a magyar kultúra megőrzése és továbbadása céljára lehet pályázatot benyújtani az alábbi tárgyakban: 
I. A magyar közösség céljait szolgáló kulturális, családi, egyházi és cserkész programoktámogatása 
II. A magyar közösség céljait szolgáló írott és elektronikus média, könyvkiadás támogatása 
III. Szervezetek, intézmények működése, valamint a magyar közösség céljait szolgáló fejlesztések és ingatlan-beruházások támogatása

„A diaszpórában található, magyar nyelvű oktatást végző szervezetek támogatása” című pályázati felhívásunkra: 
Magyarország határain kívül, a világon szétszórtságban élő magyar iskolák boldogulásának, valamint az anyaországgal való sokoldalú kapcsolatok ápolásának és fejlesztésének előmozdítása. A magyar nemzeti azonosságtudat megerősítése, az anyanyelv elsajátítása és ápolása, valamint a magyar kultúra megőrzése és továbbadása az új generációk számára. A felhívás a világ magyarságának összetartozása jegyében értékteremtő, az első vagy többedgenerációs, külhonban élő magyar gyermekek és fiatal felnőttek magyar identitását erősítő, magyar származásnyelvi tudását fejlesztő, valamint magyar művészeti és kulturális élményanyagát bővítő tevékenységek megvalósítására szeretnénk ösztönözni a szervezeteket. E célból az alábbi tárgyban lehet pályázni: 

Az anyanyelvi oktatásra irányuló tevékenységek és hozzá kapcsolódó működési támogatások (hétvégi magyar iskolák, vasárnapi iskolák) 

A részletes pályázati kiírásokat a www.bgazrt.hu honlapon találja. Kérjük, amennyiben pályázni kíván, ügyeljen a beadási határidőre! A BGA Zrt. külhoni intézményei a közeljövőben további tájékoztatással segítik a pályázni szándékozókat. 

Sikeres, eredményes munkát, hasznos tevékenységükhöz további erőt, egészséget kívánok! 

Tisztelettel: 
Erdélyi Rudolf Zalán 
vezérigazgató 

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
info@bgazrt.hu 
www.bgazrt.hu