F E L H Í V Á S - A kiegyezés és a dualizmus kora Kárpát-medencei középiskolai művelődéstörténeti vetélkedőre

2017.10.24 19:21

 


Fővárosi, Megyei Honismereti Egyesület

Elnökének és Titkárának

Székhelyén


Tisztelt Elnök és Titkár Asszony/Úr!


A 2017. szeptember 8-i országos elnökségi ülés elfogadta és támogatta, hogy a Honismereti Szövetség meghirdesse, majd  Pedagógiai Munkabizottsága szakmai segítségével megszervezze a 2017-2018-as esztendőben A kiegyezés és a dualizmus kora Kárpát-medencei művelődéstörténeti vetélkedőt a 14-18 éves korosztályba tartozó középiskolás csapatok részvételével.


Elkészült a felhívás és a jelentkezési lap a vetélkedőre, levelünkhöz csatoltan küldjük. Ahhoz, hogy a vetélkedő sikeresen megvalósuljon, az Önök és megyei egyesületük honismerőinek segítsége szükséges. Kérjük, juttassák el – e-mailben és/vagy személyesen - a felhívást és a jelentkezési lapot megyéjük, városaik minél több középiskolájába (gimnáziumok, szakgimnáziumok /szakközépiskolák, szakiskolák), hogy a tanárok és diákok megismerhessék ezt a vetélkedőt, és kedvet kapjanak a kreativitást és tudást egyaránt igénylő feladatokban való versengéshez. Tudjuk, hogy a személyes buzdítás a leghatékonyabb, amennyiben lehetséges, éljenek ismeretségeikkel, iskolai kapcsolataikkal, hogy megnyerjék a fiatalokat és tanáraikat a vetélkedőnkön való részvétel ügyének.


Az iskolák e-mail címei interneten is elérhetők: az iskola nevének, településének a keresőbe való beírása, majd a honlap megnyitása után célszerű az igazgató (vagy iskola) és egy-két történelemtanár e-mail címét kiírni, és arra elküldeni a felhívást és a jelentkezési lapot.


Mivel a jelentkezés határideje: 2017. október 30., kérjük, mielőbb tájékoztassák honismerő barátaikat/tagtársaikat arról, hogy a Honismereti Szövetség segítségüket kéri ebben a fontos ügyben, és amennyiben lehetséges, Önök is segítsenek az iskolák bevonásában.


Tapasztalatunk az, hogy a széleskörű, sokakat megmozgató, nagy rendezvények hasznára válnak a honismereti mozgalomnak, honismerő tagtársaink személyes kapcsolatainak bővülése az egyesületi tagság létszámának gyarapodását is elősegíti – ez esetben a fiatalabb generációk körében is. Mindannyiunk érdeke tehát, hogy elérjük a diákok és tanáraik részvételét honismereti vetélkedőnkön.


Sikeres, eredményes szervezőmunkát kívánunk, és azt, hogy minden megyénkből és fővárosunkból is jelentkezzenek csapatok vetélkedőnkre. Kérjük azokat, akiknek határon túli magyar iskolákkal/ismerősökkel (Burgenland, Felvidék, Kárpátalja, Partium, Erdély, Székelyföld, Délvidék stb.) vannak kapcsolataik, oda is juttassák el mielőbb felhívásunkat.


A Honismereti Szövetség honlapján (https://honismeret.hu) is szerepel a vetélkedő felhívása, onnan is letölthetők a lapok.

Nagyon köszönjük segítségüket a szervezésben, reméljük, hogy az október 13-i budapesti közgyűlésen már az első eredményes lépésekről is szót tudunk váltani.


A jó együttműködés reményében baráti üdvözlettel:


Debreczeni-Droppán Béla Pál Lászlóné Szabó Zsuzsanna


elnök a vetélkedő szakmai vezetőjeBudapest, 2017. október 2.

 

----------------------------------------------------------

FELHÍVÁS

A Honismereti Szövetség vetélkedőre hívja a Kárpát-medencei középiskolák 14-18 éves diákjait a kiegyezés és a dualizmus kora művelődéstörténetének témakörében.

A középiskolákból háromfős csapatok jelentkezését várjuk. Nincs korcsoportonkénti kategória. Egy iskola maximum három csapatot indíthat.

 

Jelentkezés/nevezés: legkésőbb 2017. október 30-ig a kitöltött jelentkezési lap megküldésével a honismeret1867@gmail.com e-mail címre.

Nevezési-részvételi díj nincs.

 

A verseny ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:

Az eredményes felkészüléshez ajánlott, de nem feltétlenül szükséges a tankönyvi ismeretanyag. A versenybizottság interneten is elérhető anyagokat ad meg az esélyegyenlőség érdekében.

A vetélkedő II. és III. fordulójának feladatait a https://honismeret.hu/dualizmus-vetelkedo honlapcímen elérhető (ott később megjelenő) anyagokból állítja össze a szakmai versenybizottság. A vetélkedő az ott megadott szakirodalomra épül, valamint igényli a diákok kreativitását is.

 

A vetélkedő 3 fordulós.

 

Az I. fordulóban 3 feladatot kell teljesíteni, mindhárom a kiegyezés és a dualizmus kora emlékeinek feltárására irányuló kutatómunkát igényel lakóhelyeden vagy környékén.

1. feladat: Egy emlékhelyről egy saját készítésű fénykép beküldése. A helytörténeti emlékhely lehet épület, szobor, emlékmű, sírhely, emléktábla,  stb. A képaláírás rtf vagy doc formátumban tartalmazza az emlékhely megnevezését (a település nevének feltüntetésével) és pár mondatos, maximum 300 karakter terjedelmű leírást (pl. létrehozói, keletkezésének körülményei, helyi jelentőségét ismertető magyarázat, információ stb.).

2. feladat: a kiegyezéshez vagy a dualizmus időszakához kapcsolódó forrás gyűjtése és feldolgozása.  A korabeli forrás pdf-ben megküldve lehet fotó, tárgyról készült fénykép, írásos szöveg, pl. újságcikk, helytörténeti, családi dokumentum, levél, képeslap, feljegyzés, visszaemlékezés, családi történet rögzítése, stb. A forrás ismertetése (megnevezés, évszám, fellelhetőségének helye, leírás) rtf vagy doc formátumban maximum 1500 karakter terjedelmű lehet.

3. feladat: Power Point készítése 10-15 diakép terjedelemben településetek dualizmus kori helytörténetéről.

A csapatok a jelentkezési lapon nyilatkoznak, hogy az emlékek saját gyűjtésű munkák, és hozzájárulnak a nyilvánossá tételhez, a https://honismeret.hu/dualizmus-vetelkedo képgalériájában való szerepeltetéshez.

 

Mindhárom feladat megoldásának anyagát kérjük megküldeni 2017. november 30-ig a honismeret1867@gmail.com e-mail címre. A csapatok feltétlenül tüntessék fel mindhárom feladatuk megoldásán városuk, iskolájuk nevét, évfolyamukat, csapatszámukat (1.,2. vagy 3.), elérhetőségüket/e-mail címet, felkészítőjük/segítőjük nevét és e-mail címét/.

 

Az első forduló eredményéről 2017. január 10. után értesítjük a csapatokat, illetve az elért pontszámok megtekinthetők lesznek a https://honismeret.hu/dualizmus-vetelkedo honlapon.

 

II. forduló: Az 1. forduló feladatait beküldő csapatok 2017. december 5-ig e-mailben kapják meg ennek a fordulónak az írásbeli feladatsorát, amelyet az interneten elérhető, már korábban kijelölt szakirodalom alapján 2018. január 15-ig kifogástalan helyesírással, olvasható kézírással megoldva, kinyomtatva, postai úton visszaküldenek a Honismereti Szövetség 1370 Budapest Pf. 364 címre. A borítékra írják rá: „A kiegyezés és a dualizmus kora vetélkedő”.

 

Értesítés a döntőbe jutásról és az előzetes felkészülést igénylő feladatokról a jelentkezési lapon megadott iskolai címre, illetve a csapat e-mail címére: 2018. február 16 -ig.

 

III. forduló: szóbeli döntő, amelyre – a korszak alapos ismeretén kívül - előzetes kreatív feladatokkal (vita, jelenetek, riportkészítés, népviselet, plakát, makett készítése stb.) is készül a döntőbe jutott 10-12 csapat. Az előzetes feladatokat az értesítéssel együtt kapják meg a csapatok, így elég idejük lesz a színvonalas felkészülésre.

 

A döntőre 2018. március 24-én (szombaton) a Honismeret Napján, Budapesten, a Magyar Nemzeti Múzeum Dísztermében kerül sor.

 

Díjak: Az I-II-III. helyezett csapatok felkészítő tanáraikkal együtt részt vesznek egy 3 napos tanulmányúton a koronázó városokban (Pozsony – Bécs – Budapest).

A IV-V-VI. helyezett csapat tagjai jutalomból tanáraikkal együtt díjmentesen vehetnek részt a 2018. évi Ifjúsági Honismereti Akadémia 4 napos programján.

Valamennyi döntőbe jutott csapat értékes könyveket, szponzori ajándékokat és díszoklevelet kap.

A vetélkedő szakmai programját a Honismereti Szövetség Pedagógiai Munkabizottsága állította össze.

 

A vetélkedővel kapcsolatos további információk a honismeret1867@gmail.com e-mail címre írva kérhetők.

 

Várjuk a nevezéseket, sikeres felkészülést, jó vetélkedést kíván:

 

a Honismereti Szövetség

 

 

----------------------------------------------------------------------------

 

 

JELENTKEZÉSI LAP

A Honismereti Szövetség

„Kiegyezés és a dualizmus kora”

Kárpát-medencei középiskolai történelem vetélkedőjére

 

A VETÉLKEDŐRE TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉS

 

HATÁRIDEJE: 2017. október 30.                Jelentkezés címe: honismeret1867@gmail.com

 

  1. Iskola neve

 
  1. Iskola pontos címe

 

Iskola telefonszáma,

e-mail címe

 

Felkészítő tanár/ok neve

                                                                           Telefon:                                E-mail cím:


1.    1. csapat -

2. csapat -

3. csapat -

A háromfős csapat/csapatok tagjai, elérhetőségei:

 

Csapattagok nevei:                                                                                                        Aláírás:

1. cs.:              

1.                                                         E-mail címe:

 

2.                                                         E-mail címe:

 

3.                                                         E-mail címe:

2. cs.:               

1.                                                         E-mail címe:

 

2.                                                         E-mail címe:

 

3.                                                         E-mail címe:

3. cs.:              

1.                                                         E-mail címe:

 

2.                                                         E-mail címe:

 

3.                                                         E-mail címe:

Egy iskola legfeljebb három csapattal nevezhet a Honismereti Szövetség által szervezett vetélkedőre. A csapatok fenti aláírásukkal nyilatkoznak, hogy az emlékek saját gyűjtésű munkák, és hozzájárulnak a nyilvánossá tételhez, a Honismereti Szövetség https://honismeret.hu/dualizmus-vetelkedo honlapján való szerepeltetéshez.

A kitöltött jelentkezési lapot az alábbi címre kérjük beküldeni 2017. október 30-ig: honismeret1867@gmail.com

 

 

Kelt::…………………………………..

 

___________________________________________

     Felkészítő tanár/ok aláírása

 

 

Budapest, 2017. szeptember 22.