ARANY JÁNOS VERSENY 2017

2017.01.30 20:29

A Lakiteleki Népfõiskola, a Lakiteleki Eötvös Iskola és a Keresztény Élet Szerkesztõsége Kárpát-medencei irodalmi-történelmi versenyt hirdet általános iskolás korú (10–15 éves) és középiskolás korú (15–19 éves) fiatalok számára

„DICSÕ HÍRE-NEVE FÖNNMARAD ÖRÖKRE”

ARANY JÁNOS ÉLETE ÉS PÁLYAFUTÁSA

címmel.

A játékra anyaországi és határainkon túl élõ (erdélyi, felvidéki, kárpátaljai, délvidéki) fiatalok háromfõs csapatait várjuk.

Védnökeink: Lezsák Sándor, a Magyar Országgyûlés alelnöke és Czoborczy Bence, a Keresztény Élet fõszerkesztõje

A csapatok a vetélkedõ feladatait 2017. február 5-tõl kéthetente olvashatják a Keresztény Élet hasábjain. Az egyes fordulók postára adási határideje a megjelenés dátumát követõ 9. nap. A feladatlapok elérhetõk a www.keresztenyelet.hu és a www. eotvosiskola.atw.hu oldalakon is.

A három írásbeli forduló alapján korcsoportonként a legjobb eredményt elérõ 22– 22 csapatot hívjuk meg a 2017. április 6–7–8-án megrendezésre kerülõ középdöntõre és döntõre, a Lakiteleki Népfõiskolára.

A döntõbe jutó fiatalok értékes könyvjutalmat kapnak. A gyõztesek részt vehetnek azon a Lezsák Sándor parlamenti alelnök által vezetett

emlékúton, mely 2017 nyarán Arany János életútjának fontos állomásaira vezet.

Jelentkezni az elsõ forduló megoldásának beküldésével lehet, nevezési díj nincs. Szeretettel várjuk egyházi és világi iskolák, egyházközségek, hittancsoportok, baráti társaságok csapatait! Egy-egy intézménybõl, közösségbõl

tetszõleges számú csapat indulhat a versenyen.

A megfejtéseket a Lakiteleki Eötvös Iskola,

6065 Lakitelek, Kiss János u. 1. Címre várjuk. A borítékra kérjük, írják rá a játék címét!

A verseny kötelezõ irodalma:

Arany János: Toldi (általános iskolások)

Arany és Petõfi barátságának dokumentumai

(levelezés)

Arany János: Toldi, Toldi estéje, Buda halála,

A nagyidai cigányok (középiskolások)

Arany János nagykõrösi balladái (általános

iskolások és középiskolások)

Õszikék ciklus (középiskolások)

Arany drámafordításai (középiskolások)

Ajánlott irodalom:

Aranytól Aranyról (szerk. Benkõ Attila, Tóth Tibor)

Bp. 1989. Tankönyvkiadó (általános iskola)

Keresztury Dezsõ: Így élt Arany János (általánosiskola)

Kosztolányi Dezsõ: Arany János

Németh G. Béla: Arany János

Németh László: Arany János

Szerb Antal: Arany János

További felvilágosítás kérhetõ

a 70/931–7808-as számon