MAGYAR KULTÚRA NAPJA 2019 – XXIII. pályázat

2018.11.22 12:20

1989-től január 22-e a magyar kultúra napja. 1823-ban ezen a napon fejezte be Kölcsey Ferenc nemzeti imánk, a Himnusz írását.

A Palóc Társaság több mint két évtizeddel ezelőtt hirdette meg első alkalommal azt a pályázatot, amelynek célja a magyarságtudat elmélyítése, a szülőföld iránti hűség erősítése, az anyanyelvi képességek fejlesztése és magyar fiataljaink tehetségének kibontakoztatása.

2019-ben már 23. alkalommal hirdetjük meg pályázatunkat. Kérjük a Felvidéken, Délvidéken, Erdélyben, Kárpátalján, Őrvidéken, Magyarországon vagyis az egész Kárpát-medencében élő magyar fiataljainkat, hogy dolgozataikkal vegyenek részt a pályázaton, gondolataikkal járuljanak hozzá a nemzeti összetartozás eszméjének terjesztéséhez és megszilárdításához.

 

2019-ben az alábbi témák közül válogathatnak a pályázók:

 

1.   „Él a magyar mindörökké, sosem veszhet el!” – Elképzelésem jövendő életemről

2.   Szép szülőföldem, Felvidék – Szülőhazám kies tája

3.   Szép Vajdaság az én kis hazám – Szülőhazám kies tája

4.   Erdélyország az én hazám – Szülőhazám kies tája

5.   Kárpátalján megfújták a trombitát – Szülőhazám kies tája

6.   Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország – Szülőhazám kies tája

7.   Ki mint vetett, azonképp arat – Az elődök példája az utódokban testesül

8.   Tarts magad, nemzetem! – Az összetartozás tudata jövőt érlel

9.   Nagyi, mesélj! – Családi történetek, képek, emlékek

10. Ismerek egy embert – Mesterségek, mesterek, hírességek

11. Honismerettel honszeretethez – A Rákóczi Szövetség diákutaztatásán vettem részt

 

A pályázattal kapcsolatos tudnivalók:

 

1. Résztvevők:

a pályázaton az alap (általános) iskolák felső tagozatosai ( I. korosztály: 10-14 évesek), a középiskolások ( II. korosztály: 15-18 évesek) valamint felnőttek (III. korosztály) vehetnek részt kizárólag erre a pályázatra készített (tehát más felhívásra, pályázatra be nem adott) akár több dolgozattal is.

 

2. A dolgozatok terjedelme (kérjük betartását):

az I. korosztályban a saját szövegű dolgozat legkevesebb egy gépelt oldaltól legtöbb 10 gépelt oldalig terjedhet (ami oldalanként kb. 50 sor, soronként 70 leütést jelent))

a II. és a III. korosztályban a saját szövegű dolgozat legkevesebb három gépelt oldaltól legtöbb 25 oldalig terjedhet

 

Fontos: a mellékletek (szövegek: adatok, adatközlők, irodalom stb. és rajzok, fényképmásolatok) nem értendők a fenti terjedelembe!

 

3. Továbbá kérjük, hogy a dolgozatírók külön ügyeljenek a következőkre:

 

a    gépelés

 

 k i z á r ó l a g  12 pontos,

 

Times New Roman  betűtípusú

 

 és   másfeles sorközű   legyen!

 

4. A pályamunkák   e l e j é n   f e l   k e l l   t ü n t e t n i    a  pályázat

 

            -   évszámát így: Magyar Kultúra Napja 2018

 

- a dolgozatíró nevét,

 

- a dolgozatíró életkorát  (hány éves a dolgozat írásakor?)

 

- a korosztályt, amelybe életkora szerint tartozik (I., II. vagy III. korosztály)

 

- a dolgozatíró lakcímét az adott ország nyelvén (település, utcanév, házszám)  

 

- a villámlevélcímét (e-mail)

 

                     - a település nevét magyarul, ahol  iskolába jár és/vagy ahol dolgozik

 

                     - az  iskola (főiskola, egyetem) nevét, amelynek diákja

 

                     - valamint a felkészítő tanár nevét, villámlevélcímét (e-mail) és távbeszélőszámát

 

 

             5. A dolgozatokat a  z . urban @ paloctarsasag . real - net . sk  villámlevélcímre kérjük eljuttatni

k i z á r ó l a g   egyszerű   .doc   formátumban,

 

valamint hagyományos postai úton is  az alábbi címre:

 

Palóc Társaság, 991 11 Ipolybalog (Balog nad Ipľom), Kör u. 194., Szlovákia

 

             6. A dolgozatok beérkezési határideje mindkét formában : 2018. december 15!

 

  7. Eredményhirdetés: Budapesten,  2019. január 20-án, vasárnap lesz a Duna Palotában

 

8. A korosztályok helyezettjei a leendő támogatóknak köszönhetően jutalomban részesülnek majd.

 

A színvonalas pályamunkák elkészítéséhez jó felkészülést, sok sikert kíván a

 

                                                  Palóc Társaság!