Kárpát-medencei középiskolai művelődéstörténeti vetélkedője -Meghosszabbított jelentkezési határidő

2017.11.07 09:52

 

F E L H Í V Á S

A kiegyezés és a dualizmus kora

Kárpát-medencei középiskolai művelődéstörténeti vetélkedőre

 

A Honismereti Szövetség vetélkedőre hívja a Kárpát-medencei középiskolák 14-18 éves diákjait a kiegyezés és a dualizmus kora művelődéstörténetének témakörében.

A középiskolákból háromfős csapatok jelentkezését várjuk. Nincs korcsoportonkénti kategória. Egy iskola maximum három csapatot indíthat.

 

Jelentkezés/nevezés: legkésőbb 2017. november 10-ig a kitöltött jelentkezési lap megküldésével a honismeret1867@gmail.com e-mail címre.

Nevezési-részvételi díj nincs.

 

A verseny ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:

Az eredményes felkészüléshez ajánlott, de nem feltétlenül szükséges a tankönyvi ismeretanyag. A versenybizottság interneten is elérhető anyagokat ad meg az esélyegyenlőség érdekében.

A vetélkedő II. és III. fordulójának feladatait a https://honismeret.hu/dualizmus-vetelkedo honlapcímen elérhető (ott később megjelenő) anyagokból állítja össze a szakmai versenybizottság. A vetélkedő az ott megadott szakirodalomra épül, valamint igényli a diákok kreativitását is.

 

A vetélkedő 3 fordulós.

 

Az I. fordulóban 3 feladatot kell teljesíteni, mindhárom a kiegyezés és a dualizmus kora emlékeinek feltárására irányuló kutatómunkát igényel lakóhelyeden vagy környékén.

1. feladat: Egy emlékhelyről egy saját készítésű fénykép beküldése. A helytörténeti emlékhely lehet épület, szobor, emlékmű, sírhely, emléktábla,  stb. A képaláírás rtf vagy doc formátumban tartalmazza az emlékhely megnevezését (a település nevének feltüntetésével) és pár mondatos, maximum 300 karakter terjedelmű leírást (pl. létrehozói, keletkezésének körülményei, helyi jelentőségét ismertető magyarázat, információ stb.).

2. feladat: a kiegyezéshez vagy a dualizmus időszakához kapcsolódó forrás gyűjtése és feldolgozása.  A korabeli forrás pdf-ben megküldve lehet fotó, tárgyról készült fénykép, írásos szöveg, pl. újságcikk, helytörténeti, családi dokumentum, levél, képeslap, feljegyzés, visszaemlékezés, családi történet rögzítése, stb. A forrás ismertetése (megnevezés, évszám, fellelhetőségének helye, leírás) rtf vagy doc formátumban maximum 1500 karakter terjedelmű lehet.

3. feladat: Power Point készítése 10-15 diakép terjedelemben településetek dualizmus kori helytörténetéről.

A csapatok a jelentkezési lapon nyilatkoznak, hogy az emlékek saját gyűjtésű munkák, és hozzájárulnak a nyilvánossá tételhez, a https://honismeret.hu/dualizmus-vetelkedo képgalériájában való szerepeltetéshez.

 

Mindhárom feladat megoldásának anyagát kérjük megküldeni 2017. december 10-ig a honismeret1867@gmail.com e-mail címre. A csapatok feltétlenül tüntessék fel mindhárom feladatuk megoldásán városuk, iskolájuk nevét, évfolyamukat, csapatszámukat (1.,2. vagy 3.), elérhetőségüket/e-mail címet, felkészítőjük/segítőjük nevét és e-mail címét/.

 

Az első forduló eredményéről 2017. január 10. után értesítjük a csapatokat, illetve az elért pontszámok megtekinthetők lesznek a https://honismeret.hu/dualizmus-vetelkedo honlapon.

 

II. forduló: Az 1. forduló feladatait beküldő csapatok 2017. december 12-ig e-mailben kapják meg ennek a fordulónak az írásbeli feladatsorát, amelyet az interneten elérhető, már korábban kijelölt szakirodalom alapján 2018. január 23-ig kifogástalan helyesírással, olvasható kézírással megoldva, kinyomtatva, postai úton visszaküldenek a Honismereti Szövetség 1370 Budapest Pf. 364 címre. A borítékra írják rá: „A kiegyezés és a dualizmus kora vetélkedő”.

 

Értesítés a döntőbe jutásról és az előzetes felkészülést igénylő feladatokról a jelentkezési lapon megadott iskolai címre, illetve a csapat e-mail címére: 2018. február 16 -ig.

 

III. forduló: szóbeli döntő, amelyre – a korszak alapos ismeretén kívül - előzetes kreatív feladatokkal (vita, jelenetek, riportkészítés, népviselet, plakát, makett készítése stb.) is készül a döntőbe jutott 10-12 csapat. Az előzetes feladatokat az értesítéssel együtt kapják meg a csapatok, így elég idejük lesz a színvonalas felkészülésre.

 

A döntőre 2018. március 24-én (szombaton) a Honismeret Napján, Budapesten, a Magyar Nemzeti Múzeum Dísztermében kerül sor.

 

Díjak: Az I-II-III. helyezett csapatok felkészítő tanáraikkal együtt részt vesznek egy 3 napos tanulmányúton a koronázó városokban (Pozsony – Bécs – Budapest).

A IV-V-VI. helyezett csapat tagjai jutalomból tanáraikkal együtt díjmentesen vehetnek részt a 2018. évi Ifjúsági Honismereti Akadémia 4 napos programján.

Valamennyi döntőbe jutott csapat értékes könyveket, szponzori ajándékokat és díszoklevelet kap.

A vetélkedő szakmai programját a Honismereti Szövetség Pedagógiai Munkabizottsága állította össze.

 

A vetélkedővel kapcsolatos további információk a honismeret1867@gmail.com e-mail címre írva kérhetők.

Várjuk a nevezéseket, sikeres felkészülést, jó vetélkedést kíván:

a Honismereti Szövetség

Budapest, 2017. szeptember 22.

..............................................................................

 

JELENTKEZÉSI LAP

a Honismereti Szövetség

„Kiegyezés és a dualizmus kora”

Kárpát-medencei középiskolai történelem vetélkedőjére

 

A VETÉLKEDŐRE TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉS HATÁRIDEJE: 2017. november 10.

Jelentkezés címe: honismeret1867@gmail.com

 

Iskola neve

 

 

Iskola pontos címe

 

 

Iskola telefonszáma,

 e-mail címe

 

 

Felkészítő tanár/ok neve

                                                                            Telefon:                                E-mail cím:

 

1.    1. csapat -

2. csapat -

3. csapat -

A háromfős csapat/csapatok tagjai, elérhetőségei:

 

Csapattagok nevei:                                                                                                        Aláírás:

1. cs.:              

1.                                                         E-mail címe:

 

2.                                                         E-mail címe:

 

3.                                                         E-mail címe:

2. cs.:              

1.                                                         E-mail címe:

 

2.                                                         E-mail címe:

 

3.                                                         E-mail címe:

3. cs.:             

1.                                                         E-mail címe:

 

2.                                                         E-mail címe:

 

3.                                                         E-mail címe:

           

Egy iskola legfeljebb három csapattal nevezhet a Honismereti Szövetség által szervezett vetélkedőre. A csapatok fenti aláírásukkal nyilatkoznak, hogy az emlékek saját gyűjtésű munkák, és hozzájárulnak a nyilvánossá tételhez, a Honismereti Szövetség https://honismeret.hu/dualizmus-vetelkedo honlapján való szerepeltetéshez. A kitöltött jelentkezési lapot az alábbi címre kérjük beküldeni 2017. november 10-ig: honismeret1867@gmail.com

Kelt::…………………………………..

 

                                                                                  ___________________________________________

                                                                                        Felkészítő tanár/ok aláírása