Jakabffy Elemérre és Páskándi Gézára emlékeznek

2016.05.06 08:56

 

Jakabffy Elemérre és Páskándi Gézára emlékeznek

2016. május 19-én és 20-án

 

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület kezdeményezésére és szervezésében 2016. május 19-én délután és május 20-án délelőtt Szatmárnémetiben a Megyei Múzeum II. emeleti dísztermében tizenkettedik alkalommal kerül megrendezésre a Jakabffy Napok néven ismertté vált kisebbségi tanácskozás.

Jakabffy Elemér munkásságának generációkat átívelő időszerűsége címmel tartanak ez alkalommal nemzetközi tanácskozást a lugosi származású és Szatmárnémetiben nyugvó kiváló politikus, író és lapszerkesztő, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja születésének 135-ik évfordulójára emlékezve

A Kárpát-medence jeles magyar politikusai, kisebbség-kutatói és történészei részvételével  sorra kerülő kétnapos tanácskozás befejezését  követően az előadók és meghívottak május 20-án, pénteken délután megkoszorúzzák Jakabffy Elemér szatmári emléktábláját, valamint a hídon túli római katolikus temetőben található sírját, majd Szatmárhegyre, a Kossuth-díjas  Páskándi Géza író és költő szülőfalujába látogatnak, ahol koraeste részt vesznek a XIX. Szatmárhegyi Páskándi-megemlékezés programján.

 

A két egymást követő és összefonódó rendezvény részletes programja a következő:


 

2016. május 19. , csütörtök  –  Szatmárnémeti

 

XII. Jakabffy Napok

 

16 00 órakor                        (kelet-európai idő szerint !)

 

     Jakabffy Elemér munkásságának generációkat átívelő időszerűsége

  • megemlékezés és tanácskozás Jakabffy Elemér születésének 135. évfordulója alkalmából  –  

 

Helyszín: Szatmár Megyei Múzeum II. emeleti díszterme

(Vasile Lucaciu sétány 21)

                     Üdvözlő beszédet mond és a tanácskozást megnyitja:   

Muzsnay Árpád, a Jakabffy Napok főszervezője

 

                      Tanácskozásvezető:

Szili Katalin  jogász (Budapest))

 

                    Elhangzó előadások:

                 Szőcs Péter történész, tudományos kutató (Szatmárnémeti – Románia) :

Jakabffy Elemérről önéletírása alapján

                  Bodó Barna politológus, egyetemi tanár (Temesvár  -  Románia):

Jakabffy és a svábok

                   Kolár Péter kisebbségpolitikus (Kassa – Szlovákia):

Kisebbségi sorskérdések Romániában és Szlovákiában

Jakabffy Elemér munkássága tükrében

                    Mile Balázs pszichológus (Budapest – Magyarország):

Joggal Európában

 

Szünet

 

                                Tanácskozásvezető:

Varga Attila alkotmányjogász, egyetemi docens (Szatmárnémeti)

                              Elhangzó előadások:

                   Kiss Tamás szociológus, kisebbségkutató (Kolozsvár – Románia):

Változatlan etnikai hegemónia és transznacionalizmus?

–  Kisebbségi jogok, erdélyi magyar követelések és magyarországi nemzetpolitika

a román közvélemény szemében  –

                          Dudás Károly író, újságíró, kisebbségpolitikus (Szabadka – Szerbia) :

Délvidéki változások és változatlanságok

                            Gönc Katja szociológus (Lendva – Szlovénia) :

Helytállni a Muravidéken – Jakabffy szellemében

 

Tanácskozás-zárásként: vita-fórum a délután előadásairól

 

2016. május 20. , péntek  –  Szatmárnémeti

 

        10 00 órakor                   (kelet-európai idő szerint !)

 

Az előző napi tanácskozás folytatása

                       Tanácskozásvezető:

                                                          Bodó Barna politológus, egyetemi tanár (Temesvár)

                   Elhangzó előadások:

                 Jeszenszky Géza történész, egyetemi tanár (Budapest – Magyarország) :

        Új kísérlet a trianoni trauma orvoslására

                  Duray Miklós  egyetemi docens,, közíró (Pozsony – Szlovákia) :

          Kikényszerített nemzedékváltás a közéletünkben,

            Dobos László példáján bemutatva (Felvidék)

                   Deák Ernő történész ( Bécs -  Ausztria):

       Menekülés –  bevándorlás  – integráció

  • Az ausztriai magyar migráció hullámai 1945-től napjainkig  –

                   Fejes Norbert elemzési referens ( Beregsom – Ukrajna) :

       A kárpátaljai magyarság helyzete a XXI. századi Ukrajnában

 

Szünet

 

                          Tanácskozásvezető:

                                                            Jeszenszky Géza történész, egyetemi tanár (Budapest ):

                      Elhangzó előadások:

                      Szili Katalin  jogász, miniszterelnöki megbízott (Budapest – Magyarország):

                                                      Felelősséggel a nemzetért

                       Csapody Miklós irodalomtörténész (Budapest – Magyarország) :  

                                                      Jakabffy A bánsági magyarság húsz éve...(1939) 

                                                        és Mikó Imre Huszonkét éve (1940) című történeti monográfiái.

                          Antalóczy Attila tanár (Budapest – Magyarország) :

                                                      Tudatcsere kellene...

  • Töprengés Jakabffy Elemér nemzetiségpolitikai írásairól  –

                           Varga Attila alkotmányjogász, egyetemi docens (Szatmárnémeti – Románia) :

                   Az egyetemesség és önazonosság jogi értékei Jakabffy Elemér munkásságában

 

Tanácskozás-zárás

 

2016. május 20. , péntek délután  –  Szatmárnémeti

 

16 00 órakor      

Jakabffy Elemér szatmári emléktáblájának megkoszorúzása

–  Marsilia (volt Vörösmarty) utca 12 –  

16 30 órakor      

Jakabffy Elemér sírjának  megkoszorúzása

–  Hídon túli római katolikus temető –

             Imádkozik:

                                 Schönberger Jenő római katolikus megyéspüspök       

              

             Méltató beszédet mond:

                                  Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi elnöke

                                  Mile Lajos, Magyarország kolozsvári főkonzulja   

                                  Varga Attila alkotmányjogász,


 

2016. május 20. , péntek délután  –  Szatmárhegy

 

Szatmárhegyi Páskándi-megemlékezés

 

14 00   órától                            (kelet-európai idő szerint !)

 

Megyei Páskándi Vers- és Prózamondó Verseny

–  a Templom   utca 2 szám alatti elemi iskolában  –

                     A szavalóversenyt szervezi és levezeti:

                                              Muntán Antal,  Szatmárhegy Általános Iskolájának aligazgatója

                                       

18 00  órakor                 (kelet-európai idő szerint !)

 

Az állandó Páskándi-kiállítás megtekintése

– Piacdomb –  Republicii  2  –

(a Községi Könyvtár épületében)

                   A vendégeket fogadja:

         László Róbert,  a  Hagyományos Kultúrát Őrző és  Támogató Szatmár Megyei Központ igazgatója

 

                       Kiállítás-vezető:

                                              Marián Éva könyvtáros

 

 19 00  órakor  

     A Páskándi – emléktábla  megkoszorúzása

      (Páskándi - volt Călăraşi – utca  27)

                Köszöntőt mond:

                                                             Muzsnay Árpád, a rendezvény főszervezője

                                     Huszti Gyula, a szatmárhegyi RMDSZ-szervezet elnöke

                    Ünnepi szónok:

                                         Csapody Miklós irodalomtörténész (Budapest)

                     

                    Szavalnak a Szatmárhegyi Általános Iskola diákjai

 

 20 00    órakor                           (kelet-európai idő szerint ! )

 

Megemlékezés  a Páskándi-szobornál

( Fő út  melletti park )

                     A műsort levezeti:

                                                        Muzsnay Árpád, a rendezvény főszervezője

                     Köszöntőt mond:

                                                 Szűcs Szabolcs, Szatmárhegy polgármestere

                                                          Pataki Csaba szenátor

                                                          Mile Lajos, Magyarország kolozsvári főkonzulja

                       Ünnepi szónokok:

                                                           Kelemen Hunor költő, az RMDSZ szövetségi elnöke

                                                                              Dudás Károly  író, a Vajdasági Magyar Művelődési  Szervezet elnöke

 

                       Tárogatón játszik:

                                                           Zágoni Mihály, a Dinu Lipatti Filharmónia  művésze

 

                         Szaval:

                                                           Sziklai Anna-Mária (Budapest)

 

                         Fellép:

                                                          a Dancs Lajos Népdalkör (Mátészalka) Nauner-Agárdi Éva vezetésével

  

A megemlékezés műsorában

Muntán Antal,  Zilahi-Kató Klára, Farkas Noémi és Medgyesi Beáta  tanerők vezetésével

a Szatmárhegyi Általános Iskola tanulói szerepelnek

 

                            Záró imát mond: 

                                                        Kovács József lelkipásztor

                              A koszorúzást levezeti:

                                                        Burján Sándor községi  tanácsos

 

A XII.  Jakabffy Napok , valamint a XIX. Páskándi-megemlékezés

az  Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesületnek

a  Hagyományos Kultúrát Megőrző és Támogató Szatmár Megyei Központ

programjában szereplő rendezvénye

 

A XII. Jakabffy Napok támogatói:

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. , Szatmár Megye Tanácsa,
a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága, Communitas Alapítvány, Szatmár Megyei Múzeum

 

A XIX. Páskándi-megemlékezés támogatója:

Szatmár Megye Tanácsa

 

A Megyei Páskándi Vers- és PrózamondóVersenyre díjakat ajánlottak fel:

Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület, Identitas Alapítvány,

Magyarokért a Kárpátok Gyűrűjében Alapítvány, Páskándiné Sebők Anikó,

Szatmárhegy RMDSZ-szervezete, Szatmár Megyei RMDSZ ,  Szatmár Megyei Tanács

 

A XIX. Páskándi-megemlékezés társszervezői:

Páskándi Géza Baráti Társaság, Szatmárhegy Általános Iskolája,

Szatmárhegy Polgármesteri Hivatala, Szatmárhegy RMDSZ-szervezete,

Szatmárnémeti Kölcsey Kör

 

Média-támogatók:

City Rádió, Szatmári Friss Újság, www.szatmar.ro , itv   

 

A szervezésben segítettek:

Hodász Emőke, Kocsis Ágnes, Mandula Katalin,  Mirea Teréz, (Szatmárnémeti)

Huszti Gyula, Marián Éva,  Muntán Antal, Szűcs Szabolcs  (Szatmárhegy),

 

A szervezést irányította: Muzsnay Árpád

Bővebb tájékoztatás:

tel: 40 261 712808 ; 40 77 104 2700

  e-mail: muzsnay@datec.ro